Επωνυμία   Πόλη Οδός – Αριθμός Τ.Κ. Περιοχή   Τηλέφωνο
ΒΛΟΝΤΖΟΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ-ΚΑΡΔΙΤΣ ΚΡΙΕΡΙΟΥ 107 433 00 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2443024777
ΣΑΠΚΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΜΟΥ 1 41222 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2410535270